ПОЛОЖЕННЯ ПО БУХГАЛТЕРІЇ - Офіційний сайт відділу освіти Любарської РДА - UNREGISTERED VERSION

Перейти к контенту

Главное меню:

ПОЛОЖЕННЯ ПО БУХГАЛТЕРІЇ

Положення
про централізовану бухгалтерію при відділі освіти


1.Загальні положення
  1.1. Централізована бухгалтерія відділу освіти Любарської районної державної адміністрації Житомирської області (далі – централізована бухгалтерія) є структурним підрозділом відділу освіти Любарської районної державної адміністрації.
  1.2. Централізована бухгалтерія в своїй діяльності керується Конституцією, Бюджетним кодексом України, Законами України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, начальника відділу освіти райдержадміністрації, а також даним Положенням і підпорядковується начальнику відділу освіти.
  1.3. В централізованій бухгалтерії банківські документи ( чеки і платіжні доручення), видаткові касові ордери і платіжні (розрахунково платіжні ) відомості на заробітну плату підписуються начальником відділу освіти , або іншими особами які ним на те уповноважені, і головним бухгалтером або його заступником.
  Документи без підпису головного бухгалтера або його заступника вважаються не дійсними і не приймаються до виконання.
  1.4. Централізована бухгалтерія відповідно до покладених на неї завдань:
  1.4.1. розробляє пропозиції щодо встановлення розмірів призначень загального та спеціального фондів і утримання навчальних закладів і установ освіти;
  1.4.2. готує розрахунки до кошторисів доходів та витрат за кодами програмної класифікації;
  1.4.3. доводить ліміти бюджетних асигнувань загального та спеціального фондів до підвідомчих установ згідно з доведеними лімітами Міністерством освіти і науки;
  1.4.4. перевіряє правильність складання кошторисів навчальних закладів та подає на затвердження начальнику відділу освіти;
  1.4.5. подає на затвердження до Любарської райдержадміністрації та її структурних підрозділів кошториси за кодами програмної класифікації згідно з доведеними лімітами;
  1.4.6. здійснює прийом тарифікації вчителів та інших педагогічних працівників на навчальний рік, перевіряє штатні розписи і подає на затвердження начальнику відділу освіти;
  1.4.7. здійснює своєчасне фінансування навчальних закладів і установ загальної середньої та позашкільної освіти згідно з затвердженими кошторисами;
  1.4.8. приймає від навчальних закладів звіти про фінансово-господарську діяльність, узагальнює їх та складає зведений баланс згідно з встановленою періодичністю;
  1.4.9. забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції централізованої бухгалтерії, у разі потреби вживає заходи щодо усунення проблемних ситуацій;
  1.4.10. виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.
  2. Основні завдання централізованої бухгалтерії
  2.1. Основними завданнями централізованої бухгалтерії є:
  2.1.1. координація роботи навчальних закладів і установ освіти з питань планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку і звітності;
  2.1.2. сприяння ефективному використанню бюджетних призначень на утримання навчальних закладів та установ освіти;
  2.1.3. фінансування навчальних закладів та установ освіти через управління державного казначейства України в районі;
  2.1.4. сприяння вдосконаленню організації бухгалтерського обліку та звітності в навчальних закладах освіти;
  2.1.5. здійснення контролю за правильним і економним витрачанням коштів відповідно до їх цільового призначення за затвердженими кошторисами з урахуванням змін, внесених до них у встановленому порядку, а також за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей;
  2.1.6. забезпечення ведення діловодства, архіву, бухгалтерської документації та статистичної звітності;
  2.1.7. участь у проведені інвентаризації грошових коштів , розрахунків і матеріальних цінностей , своєчасне і правильне оформлення результатів інвентаризації і відображення їх у обліку;
  2.1.8. своєчасне проведення розрахунків з підприємствами, організаціями, установами.
  2.1.9. Забезпечення контролю за раціональним використанням матеріальних та фінансових ресурсів, проведення перевірки організації обліку і звітності у підвідомчих установах.
  3. Централізована бухгалтерія має право:
  3.1. одержувати у встановленому порядку від посадових осіб підпорядкованих закладів освіти документи, необхідні для виконання покладених на централізовану бухгалтерію завдань;
  3.2. брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться органами виконавчої влади та підпорядкованими закладами і установами з питань, що належать до її компетенції;
  3.3. вносити начальнику відділу освіти пропозиції щодо організації ефективної фінансово-господарської діяльності підвідомчих закладів.
  4. Відповідальність:
  4.1. Централізована бухгалтерія несе відповідальність за забезпечення якісного виконання покладених на неї завдань і функцій, правильний та чіткий порядок роботи, трудову і виконавську дисципліну.
  4.2 Керівники обслуговуваних установ несуть повну відповідальність за законність здійснення операцій, за правильність їх оформлення і зобов’язані своєчасно подавати в централізовану бухгалтерію необхідні для бухгалтерського обліку і контролю документи ( накази, постанови, розпорядження, договори та інші матеріали).
  5. Заключні положення
  5.1. Структуру, чисельність та фонд заробітної плати на утримання працівників централізованої бухгалтерії відділу освіти затверджує начальник відділу освіти за погодженням з управлінням фінансів райдержадміністрації.
  5.2. Централізовану бухгалтерію очолює головний бухгалтер, який безпосередньо підпорядковується начальнику відділу освіти.
  5.3. На посаду головного бухгалтера централізованої бухгалтерії призначається особа з відповідним рівнем кваліфікації.

  5.4. Головний бухгалтер призначається та звільняється із займаної посади начальником відділу освіти.

Вверх
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню